Smart Power Generation: อนาคตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความจำเป็นสำหรับสังคมปัจจุบันเนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึง บริการ Wingen Engineeringต้องพึ่งพาไฟฟ้า อย่างไรก็ตามมีปัญหาหลายประการที่ผู้คนเริ่มตระหนักถึงการแสวงหาการตอบสนองความต้องการด้วยแหล่งจ่ายไฟซึ่งมีดังต่อไปนี้:

  1. โรงไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อันนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอยู่แล้ว การสะสมเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นอันตรายต่อโลกในขณะที่การเผาไหม้ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาวิธีการทางเลือกมากมายและส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากพลังแห่งธรรมชาติ
  2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางเลือกยังไม่พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมสมัยใหม่ ปัญหาอย่างหนึ่งของทางเลือกคือธรรมชาติอาจไม่แน่นอน กังหันลมไม่สามารถสอดคล้องกับผลผลิตได้เนื่องจากไม่มีพื้นที่ใดในโลกที่มีกระแสลมสม่ำเสมอ 

ดวงอาทิตย์ก็ไม่น่าไว้วางใจเพราะไม่เพียง แต่มี ‘เวลากลางคืน’ เท่านั้น แต่ยังมีวันที่มีเมฆมากด้วย ไม่ต้องพูดถึงว่าทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมต้องการแผงหรือกังหันจำนวนมากเพื่อสร้างผลผลิตแบบเดียวกันที่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสามารถทำได้ภายในหนึ่งชั่วโมง 

โชคดีที่มีแผนพัฒนาโดยวิศวกรทั่วโลกที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีสมัยใหม่โรงไฟฟ้าสามารถทำงานอัตโนมัติได้ในระดับหนึ่ง!

Smart Power Generation คืออะไร?

แนวคิดดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากการตระหนักว่าสภาพปัจจุบันของโรงไฟฟ้ากำลังผลิตพลังงานมากกว่าที่สังคมเรียกร้อง การผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่โรงไฟฟ้าควบคุมตัวเองเพื่อ จำกัด กำลังไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการจัดเก็บพลังงานที่จะเก็บพลังงานส่วนเกินไว้เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน

สิ่งนี้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนโดยเพียงแค่หยุดกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามมีอีกสิ่งหนึ่งที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัจฉริยะสามารถทำได้ สามารถสร้างโรงไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม!

ปัญหาเดียวที่ชี้ให้เห็นเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกคือความไม่สอดคล้องกันของแหล่งที่มา สิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำได้คือพิจารณาว่าดวงอาทิตย์และลมเป็นแหล่งพลังงานหลักและเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นทางเลือก ด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้าจะต้องทำงานเพื่อชาร์จแหล่งกักเก็บพลังงานของพวกเขาในขณะที่แสงอาทิตย์และลมเป็นแหล่งจ่ายไฟเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยัง จำกัด การปล่อยก๊าซคาร์บอนของโรงไฟฟ้าซึ่งทำให้อากาศมีเวลาทำความสะอาดตัวเองมากขึ้น

Bonus

Biomass ได้รับการพัฒนาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล สวีเดนผสมแอลกอฮอล์ที่ยึดได้กับซากสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และของเสียจากระบบระบายน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้คือเชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถผลิตพลังงานได้ในปริมาณเดียวกันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลภายในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ปัญหาหลักคือทำอย่างไรให้มีปริมาณแอลกอฮอล์อุจจาระและไขมันสัตว์อย่างสม่ำเสมอ

Smart Power Generation: อนาคตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *